2 Eylül 2013 Pazartesi

İstanbul Evden Eve Nakliyat

İstanbul Evden Eve Nakliyat Hakkında sizlere detaylı bir tez çalışması.
Taşımacılık Nedir?
images 150x150 Taşımacılık Nedir?Taşıma, bir nesnenin (ürün, yük, ham madde, hizmet vb.) bir yerden başka bir yere aktarılması işlemini temin eder. Malzeme akışının temelini oluşturmaktadır. Taşıma faaliyeti daha geniş anlamda ele alındığında müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile üretilen malların üretildikleri merkezlerden ihtiyaç duyulan merkezlere zamanında ve ekonomik bir biçimde ulaştırılması olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda taşıma faaliyeti ürünlerin istenilen yere ulaştırılması ile ürüne yer ve ürünlerin istenilen zamanda ulaştırılması ile zaman de¤eri ekleyen tedarik zincirlerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Taşımada amaç malın bir noktadan diğerine aktarılması işleminin en doğru, en güvenli ve ekonomik şekilde gerçekleştirilmesidir.
Taşımacılığın kavramını gelişimi, işletmelerde üstlendiği rol, faaliyetleri ve önemi üzerinde durulacaktır. Taşımacılık diğer adı ile lojistik ifadesi Yunancadan gelmektedir. ”Logistikos” kelimesinden lojistik olarak Türkiye kelimeler adını almaktadır. Bir çoğumuz lojistik yerine taşımacılık ifadesini kullanmaktadır. Lojistik bir yerden bi yere düzgün bir şekilde taşıma işlemine denir.
Taşımacılığın Gelişiminde Etkili Olan Faktörler.
Taşımacılık yıllar boyunca bir çok değişik zamansal olaylar görmüştür. Bu değişimi şekillendiren değişimlerin kaynağı sayabilceğimiz bir takım önemli gelişmeleri inceleyeceğiz.
  •  İstanbul evden eve nakliyat taşımacılığında yaşanan değişim: Geçmişte  şehirlerarası ticaretin büyük bir bölümü eşya taşımacılığından olmaktaidi şimdi ise ofis taşımacılığı ve firma taşımacılığıda büyük bir rol oynamaktadır.
  • Nakliyede yaşanan değişim: Lojistikte nakliye çok önemli bir rol üstlenmektedir. Taşımacılık alanında pek çok ülke, rekabeti arttırıcı düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenlemelerin temelinde rekabetin etkisi azaltacak kara yolları engellerin kaldırılması yatmaktadır.
  • Küreselleşmenin doğurduğu sonuçlar: Küreselleşme ile birlikte işletmeler artık dünya üzerinde çok farklı ülkelerde faaliyet gösterirken; dünyanın birçok yerinden ham madde, yarı mamul tedarik etme, üretim merkezlerinde bir araya getirmek ve bitmiş ürünleri yine birçok ülke pazarına sunma durumu ile karşılaşmaktadırlar. Bunun sonucu olarak lojistik işletmeler için en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir.
Üçüncü adım olan sevkiyat işi. Taşınacak eşyaları düzgün ve emniyetli bir şekilde araçlara depolanma işleminin bitiminden sonra taşınacak yere götürülme işlemine sevkiyat denir.
İstanbul Evden Eve Nakliyat Taşımacılık Türleri
İstanbul’da taşımacılık şartlarının getirdiği rekabet ortamında, diğer taşımacı işletmelerin önünde olabilcek için hızlı ve ekonomik taşımacılık üzerinde durulmaktadır. Taşımacılıkta önceleri ayrı kullanılan türleri uluslararası taşımacılıkta zaman içerisinde birlikte kullanılmaya başlanmıştır.
  • Tek modlu (tekil) taşımacılık
  • Çok modlu taşımacılık
  • Modlararası(İntermodal) taşımacılık
  • Kombine taşımacılık
İstanbul Evden Eve Nakliyat Maliyeti
Maliyet en genel anlamıyla, herhangi bir varlığa sahip olabilmek veya bir hizmetten yararlanabilmek için katlanılan bedeldir. Maliyeti benzer kavramlardan ayırabilmek ve onu daha iyi anlayabilmek için, maliyete katlanmayı gerektiren fayda (yarar) beklentisinin olması gerekir. Genel olarak fayda, mal ve hizmetlere insan gereksinmelerini karşılayacak özelliklerin kazandırılmasıdır.
İstanbul Evden Eve Nakliyat Taşıma Maliyeti
Lojistik faaliyetler içinde taşıma en önemli aşamayı oluşturur. Çünkü taşıma faaliyetine bağlı olarak ortaya çıkan maliyetin toplam lojistik maliyet içindeki oransal büyüklüğü yanında, taşımanın lojistiğin hemen her aşamasında yer alması, onun çoğu zaman lojistikle eş anlamda kullanılmasına neden olur.
İstanbul Evden Eve Nakliyat Taşıma İşi Verecek Müşteriler
Günümüzün çağdaş işletmeleri, yatırımlarını müşteri odaklı politikalar üzerine yönlendirmeye başlamışlardır. Müşteri, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için önem vermeleri gereken bir kavram olup, günümüzde işletmeler için en önemli unsurların başında gelmektedir. Son dönemlerde, müşteri kavramı önemli bir biçimde değişime uğramıştır. Günümüz müşterisi bilinçli, alternatif ürün ve hizmetlere ulaşmanın yollarını bilen ve kendi değerinin farkında olan müşteridir. Bu nedenle müşteriyi elde etmek ve elde tutmak son derece önem kazanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder